Baseny rehabilitacyjne - Lecznicze

Baseny Rehabilitacyjne służą do zabiegów i ćwiczeń zdrowotnych. Przeznaczone są dla osób o ograniczonej sprawności. Baseny lecznicze większe wymagania w aspekcie technologii. Do grupy tej zalicza się również: baseny medyczne, terapeutyczne, specjalistyczne.

Cechy:

  • basen rehabilitacyjny powinien być wypełniony wodą leczniczą, która zachowuje swoje właściwości w czasie eksploatacji basenu,
  • temperatura wody od 32 do 36oC - zaleca się dezynfekcję metodą mieszaną: ozon + chlor,
  • basen powinien być wyposażony w sprzęt do ćwiczeń, w szczególności na brzegach niecki powinny zostać zamieszczone uchwyty do ćwiczeń,
  • basen powinien być wyposażony w podnośnik dla niepełnosprawnych - aby umożliwić dostęp do basenu osobom niepełnosprawnym .

Usługi:

  • projektowanie,
  • budowa,
  • montaż.
© WellPool Wszelkie prawa zastrzeżone..