Chlorowanie wody w basenie

Chlorowanie wody w basenie jest niezwykle istotnym procesem w technologii uzdaniania wody basenowej.

Dezynfekcja jest procesem unieszkodliwiania mikroorganizmów przez zastosowanie środków fizycznych i chemicznych. Aby woda w basenie nie stanowiła zagrożenia bakteriologicznego należy w niecce basenu utrzymywać stale określony poziom dezynfekanta chlorowego.

Dezynfekcja przebiega skutecznie i bezpiecznie, jeżeli stężenie wolnego chloru jest utrzymywane w granicach 0,3 – 0,5 mg/l. Do dezynfekcji stosuje się podchloryn sodu lub podchloryn wapnia.

Dodatkowym procesem wspomagającym chlorowanie jest zastosowanie lamp UV. Działanie bakteriobójcze lamp UV polega na absorbowaniu światła UV przez strukturę DNA komórek drobnoustrojów.

Stosując lampy o odpowiednim natężeniu światła UV i odpowiednio dobrany czas  możemy zniszczyć bakterie i inne drobnoustroje poprzez destrukcję ich DNA. Zastosowanie lamp UV ograniczy dawki chloru co wpłynie na zmniejszenie ilości powstających chloramin (szkodliwych) oraz poprawi jakość wody. Stosuje się lampy UV uzyskujące dawkę promieniowania  600 J/m2

Usługi:

  • projektowanie
  • budowa
  • montaż
© WellPool Wszelkie prawa zastrzeżone..