Baseny

Hotel Król Kazimierz

  • Rok ukończenia 2006
  • Miasto Kazimierz Dolny

Basen rekreacyjny o nieregularnym kształcie z takimi atrakcjami jak masaż karku wąski, masaż karku szeroki, masaż ścienny dwudyszowy, gejzer powietrzny, leżanka powietrzna (3 stanow.), przeciwprąd oraz reflektory. Prace obejmowały zastosowanie: technologii basenu oraz świątyni relaksu w Hotelu „Król Kazimierz”

© WellPool Wszelkie prawa zastrzeżone..