Odpowiedzialność społeczna

Naszą działalność prowadzimy z uwzględnieniem nie tylko czynników ekonomicznych, ale także społecznych i ekologicznych. Poczucie odpowiedzialności społecznej stanowi integralną część sposobu zarządzania firmy.

Działalność charytatywna

Od 2009 roku aktywnie wspieramy Fundację Przeznaczenie, która powstała z naszej inicjatywy, i w której wolontariuszami są w większości nasi pracownicy. Fundacja poprzez swoje działania wspiera utalentowaną młodzież, osoby którym niekorzystna sytuacja materialna uniemożliwia dalszy rozwój swoich umiejętności.

Poprzez system stypendiów, czy pomoc w zakupie niezbędnych narzędzi ułatwiamy start w dorosłe życie, dając przy tym możliwość rozwoju zgodnie z naturalnym predyspozycjami i talentami. Poprzez organizowane przez Fundację wydarzenia kulturalne, do dobroczynności zachęcamy również naszych partnerów biznesowych, a dzięki ich dotychczasowej pomocy zrealizowaliśmy już kilka celów statutowych. Więcej: www.fundacjaprzeznaczenie.pl

Bezpieczne miejsca pracy

Grupa Wellpool przykłada najwyższą wagę do zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznego środowiska pracy. Działamy zgodnie z zasadami polityki bezpieczeństwa, do wszystkich stanowisk zostały sporządzone karty analizy ryzyka, a pracownicy zobowiązani są do stosowania odpowiednich metod pracy, używania odpowiednich zabezpieczeń oraz kontroli stanu narzędzi pracy.

System wewnętrznej kontroli poziomu bezpieczeństwa tworzony jest z uwzględnieniem aktualnych norm prawnych. Wskaźnikiem, który określa poziom bezpieczeństwa miejsca pracy jest IIFR (Industrial Injury Frequency Rate) obliczany jako stosunek liczby wypadków powodujących nieobecność w pracy poszkodowanych osób do liczby przepracowanych godzin. W ciągu ostatnich dwóch lat Grupa Wellpool odnotowała zaledwie 3 niegroźne wypadki przy pracy.

Jesteśmy zaangażowani w działania mające na celu wyeliminowanie wypadków skutkujących utraconym czasem. Co robimy aby osiągnąć ten cel?

  • nieustannie dążymy do ulepszenia kwestii zarządzania bezpieczeństwem
  • aktywnie eliminujemy niebezpieczne działania i zachowania
  • wprowadzamy i utrzymujemy odpowiednie poziomy kompetencji w zakładzie pracy poprzez plan system szkoleń
  • zatrudniamy tylko kompetentnych wykonawców i jesteśmy pewni że odpowiadają naszym standardom dotyczącym BHP i Środowiska

Przydzielamy odpowiednie środki finansowe aby zapewnić, że standardy i założone cele będą mogły być wdrożone i osiągnięte.

Ekologia

Nie da się ukryć, że każdy rodzaj działalności produkcyjnej, czy przemysłowej wywiera widoczny wpływ na otaczające nas środowisko naturalne. Cena jaką płacimy za postęp jest dość słona: postępujące zanieczyszczenie środowiska które nie tylko oddziałuje na nasze bezpośrednie otoczenie ale i na nas samych. Nie jesteśmy w stanie cofnąć tego procesu, ale swoimi działaniami dążymy to tego, aby wpływ ten był jak najbardziej neutralny.

Ściśle przestrzegamy unijnych przepisów i regulacji dotyczących gospodarki odpadami technicznymi oraz nieustannie szkolimy naszych pracowników w zakresie świadomości ekologicznej.

© WellPool Wszelkie prawa zastrzeżone..