Ozonowanie wody w basenie - Instalacje

Ozonowanie wody basenowej jest procesem wspomagającym chlorowanie. Pozwala zmniejszyć ilość dozowanego chloru oraz pozwala na usunięcie produktów ubocznych chlorowania – chloramin.

Ozon jest gazem:

  • niestałym i musi być produkowany na miejscu zużycia z uwagi na jego krótką trwałość,
  • bezbarwnym,
  • ostro pachnącym,
  • o silnie toksycznym działaniu.

Przy stosowaniu ozonu  niezbędne jest zainstalowane w hali basenowej urządzenia pomiarowego z systemem alarmowym w przypadku przekroczenia dopuszczalnej ilości ozonu w powietrzu.

Instalacja ozonowania składa się:

  • z ozonatora,
  • reaktora,
  • filtra z węglem aktywnym.

Usługi:

  • projektowanie instalacji,
  • budowa instalacji,
  • montaż instalacji.
© WellPool Wszelkie prawa zastrzeżone..