Technologia basenowa - Instalacje basenowe

Technologia basenowa - uzdatnianie wody w basenach odbywa się metodą koagulacji, filtracji, korekty pH i dezynfekcji oraz uzupełnienia tego procesu metodą rozcieńczania. Zanieczyszczenia, których nie można usunąć przy zastosowaniu czterech pierwszych technik można ilościowo ograniczyć przez wymianę zużytej wody w basenie na świeżą.

Procesy technologii basenowej:

  1. Koagulacja jest procesem aglomeracji mniejszych cząstek w większe skupiska możliwe do zatrzymania na filtrze piaskowym. Dlatego niewielka ilość koagulanta stale dodawana jest do przetłaczanej wody tuż przed filtrem piaskowym. Kłaczki powstają na odcinku przetłaczania wody tuż przed filtrem, następnie wchłaniają drobno rozpuszczone zanieczyszczenia i jeszcze przed filtrem czynią je filtracyjnymi. W ten sposób proces koagulacji znacznie poprawia skuteczność filtracji.
  2. Filtracja - metoda mechaniczna uzdatniania wody basenowej.  Większe zanieczyszczenia, jak np. włosy, guziki itp. są wychwytywane już przed pompą przez tzw. łapacz włosów i włókien, aby nie uszkodzić pompy. Mniejsze zanieczyszczenia przechodzące przez łapacz włosów i włókien zatrzymywane są w zbiorniku filtra.  Obecnie w technologii stosuje się następujące rodzaje fitrów: filtr ciśnieowy wypełniony złożem piaskowym lub wielowarstwowym, filtr podciśnieniowy wypełniony złożem ziemią okrzemkową lub celulozowym, podciśnieniowy filtr wypełniony złożem wielowarstwowym.
  3. Korekta pH - Ponieważ odczyn pH istotnie wpływa na procesy chemiczne uzdatniania wody basenowej, jak również na komfort kąpieli konieczne jest utrzymywanie pH w ściśle określonych granicach. Optymalnym zakresem wartości pH jest 7,2 – 7,4. W niektórych przypadkach dopuszczalne jest utrzymywanie zakresu 7,0 – 7,6. Zwykle dozowanie środków dezynfekujących podnosi pH, stąd korekta pH odbywa się poprzez dozowanie do wody kwasu siarkowego.
  4. Dezynfekcja jest procesem unieszkodliwiania mikroorganizmów przez zastosowanie środków fizycznych i chemicznych. Aby woda w basenie nie stanowiła zagrożenia bakteriologicznego należy w niecce basenu utrzymywać stale określony poziom dezynfekanta chlorowego. Dezynfekcja przebiega skutecznie i bezpiecznie, jeżeli stężenie wolnego chloru jest utrzymywane w granicach 0,3 – 0,5 mg/l. Do dezynfekcji stosuje się podchloryn sodu lub podchloryn wapnia.

Usługi:

  • projektowanie,
  • budowa,
  • montaż.
© WellPool Wszelkie prawa zastrzeżone..