Uzdatnianie wody w basenie - Filtracja wody

 

Chlorowanie

Wykonuje się podchlorynem sodu lub podchlorynem wapnia przy pomocy automatycznych urządzeń dozujących w basenie - Projekty

Ozonowanie - Instalacje

Jest to dodatkowy proces dezynfekcji, który wspomaga chlorowanie, zmniejsza ilość dozwolonego chloru w wodzie basenowej oraz usuwa produkty uboczne chlorowania - Projektowanie instalacji ozonowych.

Technologia - Instalacje

Doprowadzenie i odprowadzenie wody basenowej. Instalacja atrakcji basenowych oraz systemu uzdatniania i dezynfekcji wody w basenie. Projekty, wykonawstwo, montaż i budowa.

© WellPool Wszelkie prawa zastrzeżone..